Tillsammans formar vi hållbara hem

 

Att vi bygger hållbara hem står för kvalitet, funktion och effektiva lösningar med hänsyn till människa och miljö i alla led. Vi bygger lågenergihus med hållbara material där du är med och påverkar hela vägen.

Hållbarhet för oss handlar om hur vi väljer material och hur vi tillverkar och bygger det som ska bli ditt framtida hem. Men det handlar också om husets energiförbrukning och hur du lever ditt liv i huset efter att du flyttat in.  

Vi ser vårt hållbarhetsarbete som en naturlig del i vår verksamhet. Det genomsyrar allt vi gör, litet som stort. Vi har precis påbörjat vår resa mot total hållbarhet och ser ödmjukt fram emot vart denna resan tar oss.