Tillsammans formar vi hållbara hem


Hållbarhet för oss handlar om hur vi väljer material och hur vi tillverkar och bygger det som ska bli ditt framtida hem. Det handlar också om hur du lever ditt liv i huset efter att du flyttat in.  

Hållbarhetsarbetet genomsyrar allt vi på Movehome gör, litet som stort. Vi har precis påbörjat vår resa mot total hållbarhet och ser ödmjukt fram emot vart denna resan tar oss.

Forma din husdröm direkt i Bygg online

Frågor & Svar om Svanen


Du ska känna dig trygg med ditt husköp och att det får miljömärkningen Svanen är ytterligare ett kvitto på att det är snällt för både dig och miljön. Nu och under många år framöver. Här har vi samlat några vanliga frågor och svar om Svanenmärkningen.

Varför välja ett Svanenmärkt hus?

Köper du ett Svanenmärkt hus gör du ett medvetet val, ett bra val för dig och miljön.

Ett Svanenmärkt hus är:

  • Energieffektivt (bruksskedet och vitvaror)
  • Ett hälsosamt hus som har en garanterat sund innemiljö, fri från hälsofarliga kemikalier
  • Alla material i huset har säkrats och uppfyller höga miljö- och hälsokrav

Är alla Movehome-hus Svanenmärkta?

Alla hus vi bygger med totalentreprenad är Svanenmärkta*. Samtliga materialval tillgängliga i ”Bygg online” är godkända inom märkningen.

* På grund av Miljömärkningen Svanens krav på energianvändning kan vi inte erbjuda Svanenmärkning i kommunerna Arvidsjaur, Gällivare, Kiruna och Storuman.

Kostar det extra att få ett Svanenmärkt hus?

Svanen tar ut en mindre licenskostnad för varje hus Movehome bygger. Men eftersom vi tycker att detta är ett viktigt steg mot mer hållbara hem har vi valt att erbjuda märkningen som standard vid totalentreprenad utan extra kostnad för dig.

Vad är syftet med Svanen?

Syftet med Svanen är att hjälpa dig och andra konsumenter att välja de ur miljösynpunkt bästa produkterna på marknaden. Movehomes vision är ett hållbart samhälle och vi bidrar genom våra miljömärkningar till en hållbar konsumtion. För företag är en Svanenmärkning ett bevis på att de aktivt arbetar för en hållbar produktion och att deras produkter har uppfyllt Svanens tuffa miljökrav. Alla kan bidra till en bättre miljö, konsumenter genom att välja miljömärkta varor och tjänster, och företag genom att miljömärka sina produkter.

Vad innebär en Svanenmärkning?

Inom Svanen kan du märka en mängd olika produkter, alla med olika kriterier utefter förutsättningar och produktgrupp. Med andra ord, samma kriterier gäller inte för småhus som för papper exempelvis. Kraven tas fram i samråd med experter från näringsliv, miljöorganisationer och myndigheter. Innan kraven beslutas skickas de ut på öppen remiss. Övergripande ställs krav om till exempel innehåll och användning av miljöfarliga kemikalier, utsläpp till luft, vatten och mark, energi- och resursanvändning samt avfallshantering. Det ställs också krav på bra kvalitet och funktion. Läs mer om Svanens kriterier för småhus här

Vad är en Svanenmärkt byggnad?

Svanen ställer krav på energianvändning, kemiska produkter, byggprodukter/byggvaror och en rad innemiljöfaktorer som är relevanta för människors hälsa och för miljön. Dessutom ställer Svanen krav på kvalitetsstyrning i byggprocessen och på överlämnandet av byggnaden till de boende och förvaltning/drift.

Svanenmärkta byggnader är värderade med livscykelperspektiv och

  • har låg energianvändning
  • uppfyller höga miljö- och hälsokrav på byggprodukter, material och kemiska produkter
  • har en garanterat sund innemiljö, fri från hälsofarliga kemikalier
  • har en kvalitetssäkrad byggprocess.

Kommer det synas att huset är Svanenmärkt?

Ja, när huset är godkänt enligt Svanen så sätts Svanens märkning upp på fasaden – för den som vill. Du får även beviset på Svanenmärkningen i en liten loggbok.

Är huset Svanenmärkt för alltid?

Nej, huset blir Svanenmärkt vid ett tillfälle, inga efterkontroller görs. Efter inflyttning är det ditt eget ansvar och val att vårda märkningen. Att ställa samma höga krav när du lägger till material eller renoverar lite längre fram. 

Det finns redan andra Svanenmärkta hus, hur är ni först?

Movehome är först bland de etablerade tillverkarna av stycketillverkade trähus att Svanenmärkta husmodeller. Dessutom är vi första aktör att godkända enligt Svanens senaste krav för hus, version 3.0.

Vad innebär ett grönt bolån?

Idag erbjuder många banker gröna bolån, vilket innebär rabatt på boräntan. Ett av kriterierna som kan berättiga ett grönt bolån är att ditt hus är Svanenmärkt. För att ta del av erbjudandet hos din bank behöver du visa upp certifikatet för att ditt hus är Svanenmärkt. Certifikatet delar Miljömärkning Sverige ut till licensinnehavaren när huset som ska Svanenmärkas är klart.