Välj entreprenadform


Det ska vara enkelt att bygga hus, men det innebär också ett stort ansvar. Movehome erbjuder er att göra ett aktivt val av entreprenadform.

Entreprenadformen avgör hur ansvaret fördelas mellan parterna som är inblandade i byggnationen. Som kund hos Movehome väljer ni själva hur stort eget ansvar ni vill ta. Ni väljer om Movehome enbart ska leverera material eller en totalentreprenad. Ett aktivt val av entreprenadform ger er även möjlighet att påverka kostnadsnivån och möjliggör eget arbete om det passar er.

Ert val påverkas av flera faktorer, er egen kunskapsnivå, avtrycket i er plånbok och inte minst er tid för projektet. Oavsett vilken väg ni väljer guidar Movehome er genom hela processen. Genom våra säljare stöttar vi vid kontakter med myndigheter och entreprenörer.

Låt oss titta närmare på de olika entreprenadformer ni har att välja bland.

Totalentreprenad


Totalentreprenad innebär att ni skriver ett kontrakt där Movehome som hustillverkare åtar sig det praktiska och juridiska helhetsansvaret för att bygga ert hus. Från att leverera material och utföra entreprenaden till att ta ansvar för samordning och arbetsmiljö.

För att ni lugnt ska kunna luta er tillbaka samordnas byggnationen av en byggledare från Movehome som sköter kontakten med entreprenörer och er under byggtiden. För att Movehome ska kunna ta ansvar för helheten är det endast entreprenörer som anlitats av oss som utför arbete och levererar material inom entreprenaden. Ansvaret Movehome tar för material och arbete hänger samman med de försäkringar som ingår i husmaterialsatsen för nybyggnation och färdigställande.

Att bygga med totalentreprenad kostar något mer än övriga entreprenadformer men frigör tid för er och garanterar ett fast pris, enligt kända förutsättningar och vad som avtalats om. Trygghet från start till mål, eller inflyttningsklart på riktigt som vi brukar säga.

Vill du veta mer om totalentreprenad kan du klicka här

Generalentreprenad


Generalentreprenad innebär att ni som kund skriver ett köpeavtal med Movehome och ett kontrakt med en generalentreprenör. I köpeavtalet med Movehome ingår en husmaterialsats och i kontraktet med general- entreprenören ingår hela entreprenaden. General- entreprenören ansvarar för samordningen av det arbete som övriga entreprenörer utför under byggnationen av ert hus. Ni bör dock vara medvetna om ert ansvar för arbetsmiljön på byggplatsen. Movehome kan ge er för- slag på generalentreprenörer med vana av att bygga vår produkt. Även här finns möjlighet att påverka material och att utföra eget arbete enligt överenskommelse med generalentreprenören, men ni bör själva ta reda på hur det påverkar ert ansvar och försäkringar.

Generalentreprenad kostar lite extra men frigör er tid och skapar trygghet genom att ni enbart har två avtalsparter – Movehome och generalentreprenören.

Delad entreprenad


Delad entreprenad innebär att ni som kund skriver ett köpeavtal med Movehome som hustillverkare för leverans av husmaterialet. För utförande av entre- prenadarbetena skriver ni själva ett kontrakt med

respektive entreprenör för grund, bygg, el, VA, målning etc. Movehome kan rekommendera er ett urval av entreprenörer som har vana av att bygga vår produkt. Delad entreprenad erbjuder störst flexibilitet om ni vill utföra eget arbete eller har behov av material som inte kan levereras av Movehome.

Delad entreprenad är ofta ett ekonomiskt fördelaktigt val. Ert eget ansvar och anspråk på er tid är dock högt, då samordningen av entreprenörernas arbete vilar på er. Ni bör vara medvetna om ert ansvar för arbetsmiljön på byggplatsen och vara insatta i hur försäkringar för nybyggnation och färdigställande påverkas av eget material och arbete.