Frågor och svar när du bygger hus med Movehome


Passar huset på min tomt? Hur lång tid tar det att bygga? Hur mycket kontantinsats krävs? Här har vi samlat de vanligaste frågorna och våra svar på dem. Vår ambition är att vara så tydliga och utförliga som möjligt. Saknar du ändå något här är du förstås alltid välkommen att hör av dig. Du frågar. Vi svarar.

Så funkar Movehome

Hur funkar Bygg online-verktyget?

Du börjar med att välja den husmodell du är intresserad av. Genom att aktivt välja Byggkommun ser du priser som gäller där du ska bygga. Därefter kan du steg för steg förändra husets exteriör och interiör genom aktiva val av olika kulörer och material. Hela tiden uppdateras totalpriset för huset du formar, samtidigt som du ser priset för varje enskilt val. Efter sista steget kommer du till din sammanställning som visar alla val, delpriser och totalpriser. Sammanställningen kan sedan enkelt delas via e-post eller sociala medier för att visa upp ditt drömhus. Du kan såklart även välja att klicka på Kontakta säljare för  att komplettera med tillkommande kostnader för markarbeten på just din tomt, eller annan entreprenadform. Du kan antingen ringa eller skicka din sammanställning via e-post till en säljare.

Kan jag välja andra material än de som visas i Bygg online?

Nej. De val som finns i Bygg online  är de som är möjliga inom totalentreprenad för husköpet. Efter slutbesiktningen, som är dagen då ni övertar fullt ansvar för ert hus, kan ni själva välja att byta material på egen hand. Om ni väljer att endast köpa materialsats från Movehome är det upp till er att handla upp kompletterande material och entreprenaden.

Kan jag förändra husets planlösning?

Nej. Movehome erbjuder husmodeller som från början innehåller allt du behöver. Att alla planlösningar är fasta bidrar till att Movehome kan hålla en bra prisbild. Kom ihåg att en spegelvändning av våra husmodeller MOVE kan förändra hur huset kan placeras bäst på din tomt. Om du är intresserad av en anpassad huslösning rekommenderar vi att du kikar närmare på vårt systervarumärke Trivselhus.

Var kan jag se allt som ingår som standard i köpet?

Din sammanställning i Bygg online-verktyget berättar det mesta. Du kan även bläddra i vår online-broschyr Val & Möjligheter. Ett tips från oss på Movehome är att jämföra mot andra hustillverkares erbjudande med hjälp av vår blankett Jämför själv.

Hur kommer jag snabbast i kontakt med en säljare?

Kontaktuppgifter till våra lokala kontor hittar du här. Du hittar dessutom flera kontaktformulär på vår hemsida. Men det kanske enklaste sättet är att klicka på Kontakta säljare direkt från sammanställningen av det hus du format och vill ställa frågor kring. Då kan du välja mellan att ringa eller skicka e-post.

Vad tillkommer på priset jag ser i Bygg online?

Priset i din sammanställning är en del i hela produktionskostnaden av ditt nya hus. Vi visar pris för totalentreprenad. När du kontaktar vår säljare får du därför även en produktionskostnadskalkyl som även beskriver de kostnader du har för tomt, mark, avgifter, bygglov och lån. Om du väljer totalentreprenad får du ett komplett pris och kan även se din månadskostnad. Se räkneexempel här.

Varför ingår inte mark (bearbetning/makadam) i priset för totalentreprenad online?

Grundplattan ingår. Men eftersom alla tomter har olika markförhållanden tycker vi att det mest seriösa är att du tillsammans med vår säljare tar reda på vilka kostnader för markberedning som tillkommer utöver tomtens pris. Välj snabb indikation, eller att vi besöker tomten för bedömning och återkommer med en offert för markarbetet. När den pusselbiten fallit på plats har ni en komplett offert med fast pris för hela byggnationen utifrån kända förutsättningar.

Kostar det olika beroende på var i Sverige jag ska bygga?

Ja. Dels kan det påverka fraktkostnaden, men vi har även valt att anpassa priserna efter lokala förutsättningar och priser för entreprenadutföranden. I Bygg online-verktyget ser du detta genom att välja din byggkommun. Ibland kan det dessutom krävas annat val av värmepump liksom förstärkningar i konstruktionen för snözon 3,0-5,5 samt vindavstyvning eller andra myndighetskrav. Sådana tillkommande kostnader måste beräknas av Movehome och offereras.

Kan jag göra eget arbete för att hålla nere kostnader alt. som egen kontantinsats?

Ja. Genom ett aktivt val av entreprenadform kan ni välja hur stort eget ansvar ni vill ta och på så sätt påverka priset. Delad entreprenad (materialleverans) erbjuder störst flexibilitet om du vill utföra eget arbete. Er säljare hjälper till att ta fram en offert för det alternativ som passar er bäst. Om du väljer totalentreprenad kan eget arbete istället utföras efter inflyttning genom att färdigmåla huset själv eller anlägga trädgården på egen hand.

Hur lång är leveranstiden? När kan jag flytta in?

Som en enkel tumregel brukar vi säga att det tar drygt 1 år från start till mål - från att du format ditt hus online till du flyttat in och börjat leva i det. Projektering, bygglovshandlingar och arbetsritningar inklusive handläggning på byggnadsnämnden tar ca 2-4 månader. Handläggning av bygglov är specifikt för varje kommun och tiden kan variera. Övrig handläggningstid, tillverkning samt byggtiden på din tomt är därefter cirka 1,5-2 år. Movehome upprättar en tidplan så snart bygglovet är beviljat och Slutbeställning gjorts. Du kan flytta in efter godkänd slutbesiktning och godkänt slutbesked från Byggnadsnämnden.

Hur hör Movehome och Trivselhus ihop?

Movehome är ett varumärke som marknadsförs, säljs och tillverkas av Trivselhus, en av Sveriges största hustillverkare och en del i Svensk Husproduktion AB. Det är Trivselhus som är juridisk avtalspart när du köper ett hus från Movehome.

Frågor och svar om finansiering

Hur fungerar ett byggnadskreditiv?

En byggnadskredit är en tillfällig finansieringslösning som används när man finansierar ett nytt hus. De kostnader som finns upptaget i produktionskostnadskalkylen (t.ex. tomt, grund, material, exploateringskostnad, anslutningsavgifter) skickas efter ditt godkännande in för betalning från kreditivet. Dessa fakturor betalas då automatiskt på förfallodagen genom ett uttag från kreditivet. Denna lösning är mer fördelaktig och billigare då man betalar ränta på det utnyttjade beloppet. Under byggtiden är byggnadskrediten dessutom fri från amortering. När byggnationen är klar och slutbesiktning genomförd lägger man om kreditivet till andra finansieringslösningar.

Vad är en Bankspärr – Spärrförbindelse?

Det är vanligt att husleverantörer önskar en spärrförbindelse ca 6-10 veckor innan husleverans. En spärrförbindelse utgör en garanti för att ert hus ska börja tillverkas på fabriken. En spärrförbindelse innebär att man avsätter ett bestämt belopp av byggnadskrediten till en viss leverantör som betalning för leverans av material eller utfört arbete.

Vad är bolånetaket?

I Sverige utgör bostadslånen den största delen av hushållens totala skuldsättning. För att öka konsumentskyddet och stävja en osund utveckling på kreditmarknaden införde Finansinspektionen nya regler från 1 oktober 2010. Denna regel innebär att lån med bostaden som säkerhet inte bör överstiga 85 procent av bostadens marknadsvärde. Reglerna ska motverka att banker och andra kreditinstitut använder högre belåningsgrader på bostadslån som konkurrensmedel. Allt för hög skuldsättning gör låntagare sämre rustade för svängningar på bostadsmarknaden och skapar därmed bättre skydd för framtiden.

Hur mycket kontantinsats krävs?

De flesta banker har ett önskemål om en kontantinsats på minst 15 % men det är alltid hushållets återbetalningsförmåga som avgör hur högt lånelöfte som blir aktuellt. Banken gör en boendekalkyl utifrån varje familjs enskilda förutsättningar. Därefter görs en bedömning att det finns utrymme för t.ex. stigande räntor innan banken lämnar ett lånelöfte. Du kan använda ditt hus som säkerhet för max 85 % av ett aktuellt värde. Lösningar utöver detta kan ske på flera olika sätt där vanligaste lösningarna är kontantinsats eller lån utan säkerhet (blancolån). Detta avgörs i varje enskilt fall.

Vi kommer inte upp i 15 % kontant, hur ska vi göra?

Varje hushåll har olika förutsättningar i inkomster, utgifter, familjesituation, övriga lån och kontantinsats. Varje bank försöker utifrån detta hitta en lösning på vilket pris som passar er. Önskemålet från de flesta banker är minst 15 % kontant men det är alltid återbetalningsförmågan som i slutet är avgörande. Er bostad kan vara säkerhet för max 85 % av ett aktuellt värde och eventuell ytterligare finansiering blir ett lån utan säkerhet. Detta lån har något högre ränta och ett önskemål om snabbare återbetalning (amortering)

Hur kan vi förbereda oss för att förändra boendet i framtiden?

En enkel grundregel är att titta över dagens boendekostnad och hur mycket du är villig att betala för ditt framtida boende? Är blivande kostnad högre än idag så kan man med fördel lägga upp ett automatiskt månadssparande till ett sparkonto. På detta sätt förbereder man hushållet för en högre kostnad samtidigt som man skapar en buffert.

Varför behövs en kontantinsats och amortering?

Framförallt handlar det om att undvika risken att en framtida försäljning inte täcker det lån man har på sitt boende. Detta efter avdrag för till exempel mäklarens försäljningsarvode. Dessutom ger en amortering/kontantinsats framtida utrymme för förbättringar/renoveringar på sitt boende. En amortering minskar även skulden vilket medför att aktuell ränta beräknas på ett lägre belopp. 

Vad innebär amorteringskraven?

Amortering betyder att du betalar av på ett lån. Ju mer du amorterar, desto snabbare minskar du din skuld. Amorteringskraven bestämmer hur mycket du ska amortera när du tar ett nytt bolån. Hur stort amorteringsbeloppet blir bestäms av bolånets storlek i förhållande till fastighetens värde samt hushållets inkomst.

Amorteringskraven innebär att:

  • Bolån mellan 50–70 % av bostadens värde ska amorteras med ett belopp motsvarande 1 % av det totala lånebeloppet per år.
  • Bolån över 70 % av bostadens värde ska amorteras med ett belopp motsvarande 2 % av det totala lånebeloppet per år.
  • Om du lånar mer än 4,5 gånger din årsinkomst före skatt ska du amortera 1 % av det totala lånebeloppet per år.

Beroende på hur mycket du lånar i förhållande till bostadens värde och din inkomst kan du behöva amortera 1-3 % av det totala lånebeloppet per år. (Källa: SBAB)

När ska jag sälja befintligt boende?

Finns möjlighet att sälja sitt boende innan byggstart är det alltid att föredra. Dels har man då säkerställt försäljningen och framförallt fastställt sin eventuella kontantinsats. Finns inte denna möjlighet så gör banken en bedömning av ditt befintliga boende. Detta görs som regel via en kostnadsfri värdering från lokal mäklarkontakt. Här tittar man på uppskattat värde men framförallt på hur stort intresse det finns på bostadsmarknaden.

Hur funkar det med tomten i kreditivet?

Tomten betalar man som regel med ett tillfälligt lån som sedan avslutas och läggs in i byggnadskrediten. Innan kreditivet startar ska det vara klart att man äger tomten och att bygglovet är beviljat. Finns önskemål att redan vid tomtköpet få bunden ränta kan detta diskuteras direkt med banken.

När ska vi betala?

Kostnaden för ränta för kreditivet ska betalas oftast varje kvartal 0331,0630,0930,1231 så länge kreditivet är upplagt och utnyttjat. Räntor kan betalas antingen via faktura via sin internetbank eller att man skickar in fakturan att betalas via byggnadskrediten (förutsatt att räntekostnaden är upptaget i produktionskostnadskalkylen).

Vad är skattereduktion?

Den räntekostnad man betalar ger möjlighet till skattereduktion. Räntor är avdragsgilla till 30 procent upp till 100 000 kronor per person. Sedan blir avdraget 21 procent. Denna återbetalas i samband med deklarationen alternativt gör man en skattejämkning vilket medför att arbetsgivaren drar mindre skatt varje månad. Mer information på www.skatteverket.se

Nybyggnation

Varför är det bättre att bygga nytt hus än att köpa begagnat?

Du vet vad du får. När du bygger nytt hus är det du som bestämmer. Du väljer tomt, du väljer hus, du väljer tidpunkt. Istället för att vänta på ett hus som du tycker om eventuellt ska bli till salu, och sedan försöka köpa det i en ofta osäker och kostsam budgivning. Väljer du att bygga nytt vet du vad du får från det ögonblick du bestämt dig. Och har kontroll på hela processen.

Du får det som du vill. Föredrar du att bo som någon annan eller som dig själv? När du bygger nytt hus får du det som du vill ha det. En stil du trivs med, en planlösning som passar dig, ett liv som är ditt eget. Du väljer hur ditt hem ska se ut redan från början och slipper flytta in ett hus som formats av någon annan. Alternativt slipper lägga ner massor av tid och pengar på att bygga om.
Du vet vad det kostar. När du bygger nytt hus riskerar du aldrig att drabbas av oväntade eller oplanerade kostnader. Vi går alltid igenom ert husköp i detalj så inga överraskningar väntar. Enklast och effektivast blir processen med totalentreprenad som innebär att vi tar ansvar för hela processen. Skulle mot förmodan något fel uppstå har vi en 10-årig byggfelsförsäkring. Kort sagt, du vet vad du betalar och får det du betalar för. Och med vårt Bygg online-verktyg får du dessutom pris direkt.

Du slipper underhåll. Begagnade hus kräver alltid underhåll, hur välbehållna de än ser ut. Punkt slut. Ett nytt hus från Movehome däremot är underhållsfritt, förutom normal skötsel och omvårdnad, i cirka 10-15 år. Du kan själva föreställa dig vad det innebär i tid och pengar, som du kan använda till roligare saker än att lägga om tak eller byta rör. För att inte tala om den sinnesro det innebär att veta att allt är helt och fungerar som det ska i ditt hem.

Du har låga driftskostnader. De senaste årens utveckling på energiområdet är imponerande. När det gäller driftskostnader kan du kallt räkna med att spara tusenlappar varje år på att bygga ett nytt hus, jämfört med ett begagnat. Samtidigt som du minskar din miljöpåverkan. Smart på alla sätt och vis.

Du slipper fastighetsskatt. Från och med den 1 januari 2013 betalar du som bygger nytt hus ingen fastighetsavgift de första 15 åren. Det innebär en besparing på cirka 100 000 kronor.

Passar husmodellen på min tomt?

Oftast är det enklare om man har en tomt innan man börjar leta efter sitt drömhus, eftersom tomten styr väldigt mycket kring husets utformning. Det är även viktigt att läsa planbestämmelserna när du köper en tomt så att du vet att du kan bygga den husform du vill. Exempelvis att man får bygga i två plan om man vill ha ett tvåplanshus samt att byggarean är tillräcklig för era behov.

Kan Movehome hjälpa mig tolka vad jag får bygga på tomten?

Javisst, vi hjälper dig tolka planbestämmelserna och kan ge förslag på vilka av våra husmodeller som är möjliga att bygga på just din tomt.

Vad skiljer byggyta från invändig area och boarea?

Byggytan är det antal kvadratmetrar som huset upptar på tomten, medan invändig area är det antal kvadratmetrar golv huset har invändigt. Boarea är också ett invändigt mått, men mäts enbart där takhöjden är minst 1,9 m.

Ansvar vid totalentreprenad 

Skriver vi ett enda kontrakt?

Ja. Totalentreprenad är vårt erbjudande för det bästa, enklaste och tryggaste sättet att bygga hus. Det innebär att vi skriver ett enda kontrakt där Movehome/Trivselhus åtar sig hela ansvaret för allt från att leverera material och utföra entreprenaden till samordning och arbetsmiljö. Helt enligt det vi kommit överens om och avtalat, vilket betyder att du inte drabbas av överraskningar och dolda kostnader.

Totalentreprenad, nyckelfärdigt eller inflyttningsklart?

Totalentreprenad kallas ibland också inflyttningsklara hus eller nyckelfärdiga hus. Det varierar ofta mellan olika hustillverkare vad som verkligen ingår i begreppen, så det är viktigt att jämföra. Totalentreprenad för ditt Movehome är en totallösning där allt ingår enligt ett entreprenadkontrakt mellan dig och oss.

Vilka entreprenörer anlitar Movehome?

Avsiktsförklarade kallar vi de underentreprenörer vi samarbetar med. Det är entreprenörer som Movehome/Trivselhus godkänt och som ingår i vårt nätverk. Vi ser till att de får utbildning och information vad gäller vår produkt inklusive förändringar i de regelverk som berör nybyggnation. Våra underentreprenörer är duktiga hantverkare och förstår vikten av att förvalta och slutföra vår produkt på bästa sätt.

Hur fungerar husets försäkringar under byggtid?

Ert husbygge är försäkrat via det försäkringsbolag vi samarbetar med, så snart ni tecknat entreprenadkontrakt. Försäkringen gäller i ett år efter husleveransen och utökas automatiskt i samma takt som byggnadsmaterialet levereras och byggnationen fortskrider. I samband med husleveransen erhåller ni försäkringsbrevet med de fullständiga försäkringsvillkoren.

Den första delen av försäkringen kallas Färdigställandeförsäkring och garanterar att ert hus blir färdigbyggt som avtalat, om någon part på grund av konkurs inte längre kan fullgöra sitt åtagande. Försäkringen gäller så snart ni fått försäkringsbrevet och till tidpunkten för slutbesiktning. 

Den andra delen av försäkringen kallas Nybyggnadsförsäkring och gäller från den tidpunkt då slutbesiktning skett och 10 år framåt. Den skyddar er som konsument om något väsentligt fel skulle uppstå inom den tiden.