Solceller - en smart grön investering


Solens strålar kan ge dig mer året om. Elen från solceller är miljösmart! Den skapas från en förnybar energikälla utan utsläpp under dygnets alla ljusa timmar. Och det räcker att det är ljust ute för att el ska kunna genereras. Under sommarhalvårets långa dagar med många soltimmar producerar solcellerna troligen mer el än vad du kan använda. Överskottet kan säljas till elbolaget och kan på så sätt kompensera dina elkostnader under de mörkaste vintermånaderna då solcellerna genererar mindre el.

Genom vår samarbetspartner Cellsolar kan energin från solens strålar omvandlas till er egen el. Solceller höjer värdet på ert nya hus eftersom de sänker driftkostnaderna. Cellsolar ger dig rådgivning och anpassar anläggningens effekt och antalet solpaneler efter era förutsättningar. De stöttar dig även i ansökan om det gröna ROT-avdraget som gör investeringen extra bra. Leverans och installation sker enligt separat avtal mellan dig och Cellsolar.

Frågor & Svar

Vilka fördelar ger solel för vår miljö?

Solen räknas som en förnybar energikälla vilket innebär att källan inte tar slut. Elproduktion från solceller ger inga koldioxidutsläpp i drift, precis som vind- och vattenkraft. Däremot är tillverkningen av solceller ganska energikrävande, och de tillverkas ofta på platser där en stor del av energin kommer från kolkraft, till exempel Tyskland och Kina. Trots detta är värdena, sett till solcellernas hela livslängd, relativt låga jämfört med fossila bränslen.

Hur kan solceller öka husets värde?

Solceller sänker driftkostnaderna och höjer därmed värdet på huset. Solceller monteras lätt ovanpå takpannorna utan att skada taket.

Är det dyrt med solceller?

Med en normalstor villa kan du minska din elräkning med mellan 1-1,40 kr per kWh beroende på elpriset. Det betyder att avkastningen är bättre än bankräntan. Alltså kan du se solceller som en sparform! Solceller beräknas ha en livslängd på minst 30 år, vilket betyder att du har gratis el under minst 20 år efter att investeringskostnaden betalats av.

Kan man söka bidrag för solceller?

I Sverige liksom flera andra länder vill regeringen öka möjligheterna för hushållen att kunna investera och satsa på solpaneler för solel. Om du installerar solceller idag kan du söka ett grönt ROT-avdrag på investeringen, vilket innebär en rejäl kostnadssänkning och snabbare avbetalningstid. Vår samarbetspartner Cellsolar stöttar dig kring ansökan för just din anläggning.

Vad händer om jag inte använder all el när solen skiner?

Även om du under vintermånaderna behöver köpa el så kan du till stora delar vara självförsörjande genom att under sommarhalvåret sälja din överblivna el. Priset du får per kWh varierar beroende på elbolag och årstid. Med egna solceller kan du alltså ta kontroll över elpriset!

Skiner solen tillräckligt i Sverige?

Att solceller producerar mindre el under vintern i Sverige är sant. Men eftersom vi har långa dagar och många soltimmar under sommarhalvåret så producerar du troligen mer el än vad du kan använda. Överskottet säljs automatiskt till elbolaget och kan på så sätt kompensera dina elkostnader under de mörkaste vintermånaderna då solcellerna genererar mindre el. Solceller producerar el även om det är molnigt då panelerna når minst 1/3 av sin maxkapacitet.