Solceller - en smart grön investering


Solens strålar kan ge dig mer året om. Solceller gör ditt Svanenmärkta hem komplett. Miljöklassade hus är bostadsmarknadens framtid och solceller sänker även dina driftskostnader – hållbart både för miljön och din plånbok.

Gör ditt Movehome till ett ännu grönare val med solceller! Energin från solens strålar omvandlas till din egen el, och blir det ett överskott kan du sälja det till valfritt elbolag. Just nu kan du dessutom söka bidrag från Länsstyrelsen på en del av investeringskostnaden!

Solceller höjer värdet på ditt nya hus eftersom de sänker driftkostnaderna. Solceller är dessutom ett perfekt komplement till ditt Svanenmärkta hem, då miljöklassade hus spås bli ännu mer attraktiva på framtidens bostadsmarknad.

Elen från solceller är miljösmart! Den skapas från en förnybar energikälla utan utsläpp under dygnets alla ljusa timmar. Och det räcker att det är ljust ute för att el ska kunna genereras. Även under en molnig dag når panelerna minst 1/3 av sin maxkapacitet. Under sommarhalvårets långa dagar med många soltimmar producerar solcellerna troligen mer el än vad du kan använda. Överskottet säljs automatiskt till elbolaget och kan på så sätt kompensera dina elkostnader under de mörkaste vintermånaderna då solcellerna genererar mindre el. Smart eller hur!

Lika smart är det att du direkt i mobilen kan följa elproduktionen då solpanelerna sammankopplas med din frånluftsvärmepump från NIBE. Med Movehomes tillval Smart Home integreras även data från solceller och värmepump i centralenheten för smart-hem-systemet.

Smarta solcellspaket som tillval

Vi har för varje husmodell utifrån de unika förutsättningarna valt ett av två olika solcellspaket från NIBE. Det större paketet är på 6,4 kW med 20 paneler vilket ger ca 6 400 kWh/år. Det mindre på 3,2 kW med 10 paneler ger ca 3 200 kWh/år. Hur mycket el just dina solceller kommer att kunna producera beror på bland annat väderstreck, takets lutning och eventuella skuggor som faller på taket. Solcellerna har en snygg design helt i svart, ”All black-paneler”. Typen är monokristallina av PERC-teknik med en effekt på 320 Wp. Växelriktare med dubbla anslutningar möjliggör placering av solceller i olika väderstreck. Priser och vilket paket som passar på just din husmodell ser du i Bygg online!

Bidrag att söka för solceller

Om du väljer att installera solceller idag kan du söka ett bidrag från staten på en del av investeringen. Du kan enkelt räkna ut hur mycket du sparar på en installation av solceller från NIBE - och hur snabbt du får tillbaka din investering! Starta beräkning

Frågor & Svar

Vilka fördelar ger solel för vår miljö?

Solen räknas som en förnybar energikälla vilket innebär att källan inte tar slut. Elproduktion från solceller ger inga koldioxidutsläpp i drift, precis som vind- och vattenkraft. Däremot är tillverkningen av solceller ganska energikrävande, och de tillverkas ofta på platser där en stor del av energin kommer från kolkraft, till exempel Tyskland och Kina. Trots detta är värdena, sett till solcellernas hela livslängd, relativt låga jämfört med fossila bränslen.

Hur kan solceller öka husets värde?

Solceller sänker driftkostnaderna och höjer därmed värdet på huset. De är dessutom ett perfekt komplement till ditt Svanenmärkta hem, då miljöklassade hus spås bli ännu mer attraktiva på framtidens bostadsmarknad. Solceller monteras lätt ovanpå takpannorna utan att skada taket.

Är det dyrt med solceller?

Med en normalstor villa kan du minska din elräkning med mellan 1-1,40 kr per kWh beroende på elpriset. Det betyder att avkastningen är bättre än bankräntan. Alltså kan du se solceller som en sparform! Solceller beräknas ha en livslängd på minst 30 år, vilket betyder att du har gratis el under minst 20 år efter att investeringskostnaden betalats av.

Kan man söka bidrag för solceller?

I Sverige liksom flera andra länder vill regeringen öka möjligheterna för hushållen att kunna investera och satsa på solpaneler för solel. Om du installerar solceller idag kan du söka ett bidrag på en del av investeringen, vilket innebär en rejäl kostnadssänkning och snabbare avbetalningstid. Stödet söker du hos Länsstyrelsen när du gör installationen på ditt hus.

Hur snabbt blir solcellerna lönsamma?

Du kan enkelt räkna ut hur mycket du sparar på en installation av solceller från NIBE - och hur snabbt du får tillbaka din investering! Starta beräkning

Vad händer om jag inte använder all el när solen skiner?

Även om du under vintermånaderna behöver köpa el så kan du till stora delar vara självförsörjande genom att under sommarhalvåret sälja din överblivna el. Priset du får per kWh varierar beroende på elbolag och årstid. Det finns även möjlighet att få en skattereduktion på upp till 60 öre per kWh för den överblivna el som matas in på elnätet. Med egna solceller kan du alltså ta kontroll över elpriset!

Skiner solen tillräckligt i Sverige?

Att solceller producerar mindre el under vintern i Sverige är sant. Men eftersom vi har långa dagar och många soltimmar under sommarhalvåret så producerar du troligen mer el än vad du kan använda. Överskottet säljs automatiskt till elbolaget och kan på så sätt kompensera dina elkostnader under de mörkaste vintermånaderna då solcellerna genererar mindre el. Solceller producerar el även om det är molnigt då panelerna når minst 1/3 av sin maxkapacitet.