Tillsammans formar vi hållbara hem


Hållbarhet för oss handlar om hur vi väljer material och hur vi tillverkar och bygger det som ska bli ditt framtida hem. Det handlar också om hur du lever ditt liv i huset efter att du flyttat in.  

Hållbarhetsarbetet genomsyrar allt vi på Movehome gör, litet som stort. Vi har precis påbörjat vår resa mot total hållbarhet och ser ödmjukt fram emot vart denna resan tar oss.

Vi använder hållbara material


Naturligtvis är vi noga med alla material som ingår i våra trähus. Samtidigt som vi hela tiden söker förbättringar med hänsyn till miljö, kvalitet och klimat.

Trä    
Klimatsmart, koldioxidneutralt, förnybart – och underbart att leva med. Fördelarna med att bygga trähus är många, både för er och för miljön. En självklar orsak att välja trähus är att klimatpåverkan minskar genom att bygga i trä. Trä har den lägsta energiförbrukningen av alla byggmaterial. Trä är en förnybar resurs som också kan återanvändas. Och trä är ett koldioxidneutralt material som inte bidrar till växthuseffekten.

Mineralull
Isolering som består av 76 procent återvunnet glas och 21 procent mineraler. Mineralullsspill skickas tillbaka till tillverkaren för återvinning. Spillet rivs och återanvänds som lösullsisolering.

Gipsskivor
Består av 95 procent gips från dagbrott eller gruvor, industrigips och returgipsskivor samt 5 procent papperskartong. Gipsspill skickas tillbaka till tillverkaren för återanvändning. Gipsspill kan även malas och användas som jordförbättringsmedel.

Papp & Plast
Vindpapp och täckplast som används är CE-märkt och P-märkt. Detta är en kvalitetsmärkning och visar på att produkten håller hög kvalitet och är åldersbeständig. Spillmaterial och emballage av plast och kartong skickas till återvinning.

Trägolv
I ett Movehome är trägolv standard i alla torra utrymmen. Vår leverantör anlitar enbart underleverantörer som innehar FSC-certifikat eller PEFC-certifikat, alternativt kan uppvisa att de arbetar miljömedvetet vid timmeranskaffandet. Golven läggs och fogas samman helt utan lim.