Tillsammans formar vi hållbara hem


Hållbarhet för oss handlar om hur vi väljer material och hur vi tillverkar och bygger det som ska bli ditt framtida hem. Det handlar också om hur du lever ditt liv i huset efter att du flyttat in.  

Hållbarhetsarbetet genomsyrar allt vi på Movehome gör, litet som stort. Vi har precis påbörjat vår resa mot total hållbarhet och ser ödmjukt fram emot vart denna resan tar oss.

Forma din husdröm direkt i Bygg online

En hållbar produktion


Vårt mål vid produktionen av våra lågenergihus är hållbarhet i allt från arbetssätt och byggmetod till inköp, produktutveckling och transporter. Byggbranschen använder stora mängder energi och byggmaterial. För att minska resursförbrukningen är det viktigt att vi fortsätter arbetet för minskad energianvändning och minskat koldioxidutsläpp samt val av förnybara råvaror.

Movehomes tillverkning av väggblock och takstolar utförs på hantverksmässigt sätt i uppvärmda fabriker. Detta medför ökad kontroll och känsla för det vi bygger. Movehome arbetar med detaljerade tillverkningsritningar och fastställda kontrollplaner, vilket kortar produktionstiden och håller energiförbrukningen nere i våra fabriker.

Transporter

All produktion och lager finns numera på samma plats i Landsbro, vilket gör att vårt klimatavtryck sett till interna transporter har minskat rejält. Dessutom drivs våra truckar av el eller miljövänlig HVO-diesel. Från vår småländska fabrik levereras hus till hela Sverige. Lasten optimeras för att maximalt utnyttja våra transporter. Vi samlastar även så mycket som möjligt och samarbetar endast med leverantörer som arbetar aktivt med att minimera sin miljöpåverkan.

Sopsortering

I vår fabrik optimerar vi för så lite spill som möjligt, men självklart sorterar vi det som blir sopor. Träspill flisas och blir till värme. På våra kontorsenheter sorterar vi allt från papper till matavfall. 

Hållbara inköp och produktutveckling

Vår ambition är att tänka hållbart i allt från konstruktion till design. Det kan handla om resurssnålhet, användning av förnybara material och energikällor, skydd av naturkapital och ekosystemtjänster samt giftfria material och andra hälsoaspekter i bruksskedet. Vi ska välja och föreslå miljömässigt bättre alternativ och därmed göra dina val enkla.  Detta är ett arbete som påbörjats tillsammans med vårt produktutvecklingsteam och där vi tillsammans med våra leverantörer arbetar för att ta fram fler hållbara produktalternativ.

Vid inköp och val av leverantörer och entreprenörer ställer vi tydliga krav kring miljöaspekterna och gör en riskbedömning redan i inköpsskedet. Movehome är ett varumärke som marknadsförs, säljs och tillverkas av Trivselhus och därmed använder Trivselhus leverantörskod till grund, med tydliga och kända krav på leverantörer och inköp.

Trivselhus/Movehome är en av hustillverkarna som deltar i projektet KLiv PÅ där småhustillverkare i samverkan med akademi och forskningsinstitut ska kartlägga klimatpåverkan vid husbyggnation ur ett livscykelperspektiv. Läs mer om projektet på trivselhus.se