En hållbar produktion

Vårt mål vid produktionen av våra lågenergihus är hållbarhet i allt från arbetssätt och byggmetod till inköp, produktutveckling och transporter.

Byggbranschen använder stora mängder energi och byggmaterial. För att minska resursförbrukningen är det viktigt att vi fortsätter arbetet för minskad energianvändning och minskat koldioxidutsläpp samt val av förnybara råvaror.

Movehomes tillverkning av väggblock och takstolar utförs på hantverksmässigt sätt uppvärmda fabriker. Detta medför ökad kontroll och känsla för det vi bygger. Movehome arbetar med detaljerade tillverkningsritningar och fastställda kontrollplaner, vilket kortar produktionstiden och håller energiförbrukningen nere i våra fabriker. Huvudanläggningen i Korsberga värms dessutom med pellets. I ditt hus från Movehome sitter snålspolande kranar och lågenergilampor som standard.   

Transporter till byggplats

Från våra småländska fabriker levereras hus till hela Sverige. Det är viktigt att vi optimerar lasten för att maximalt utnyttja våra transporter. Vi samlastar även så mycket som möjligt och samarbetar endast med leverantörer som arbetar aktivt med att minimera sin miljöpåverkan.

Hållbara inköp och produktutveckling

Vår ambition är att tänka hållbart i allt från konstruktion till design. Det kan handla om resurssnålhet, användning av förnybara material och energikällor, skydd av naturkapital och ekosystemtjänster samt giftfria material och andra hälsoaspekter i bruksskedet. Vi ska välja och föreslå miljömässigt bättre alternativ och därmed göra dina val enkla.  Detta är ett arbete som påbörjats tillsammans med vårt produktutvecklingsteam och där vi tillsammans med våra leverantörer arbetar för att ta fram fler hållbara produktalternativ.

Vid inköp och val av leverantörer och entreprenörer ställer vi tydliga krav kring miljöaspekterna och gör en riskbedömning redan i inköpsskedet. Eftersom Movehome är den del skogskoncernen Södra är det den koncerngemensamma leverantörskoden vi använder, med tydliga och kända krav på leverantörer och inköp.