Tillsammans formar vi hållbara hem


Hållbarhet för oss handlar om hur vi väljer material och hur vi tillverkar och bygger det som ska bli ditt framtida hem. Det handlar också om hur du lever ditt liv i huset efter att du flyttat in.  

Hållbarhetsarbetet genomsyrar allt vi på Movehome gör, litet som stort. Vi har precis påbörjat vår resa mot total hållbarhet och ser ödmjukt fram emot vart denna resan tar oss.

Vi bygger energieffektiva lågenergihus


Vi gör vad vi kan för att minska vår miljöpåverkan. Exempelvis är alla våra hus lågenergihus. Genom att bygga ett energieffektivt och energisnålt hus bidrar du till en bättre miljö! Dessutom är alla våra hus trähus, vilket är bra eftersom trä är en förnybar resurs.

I Sverige finns en stor mängd begrepp för lågenergihus. Några exempel är passivhus, minienergihus, nollenergihus och plusenergihus. Gemensamt för alla dessa är att de alla använder mindre energi än vad byggnormerna (BBR) kräver. Genom vårt utvecklingsarbete arbetar vi för att alla Movehomes husmodeller ska vara lågenergihus. Väljer du till markvärme och aluminiumklädda fönster kan du sänka husets energianvändning ytterligare.

Så här är väggen uppbyggd:

Vi provtrycker ditt hus

För att kunna bygga lågenergihus prutar vi aldrig på klimatskalets kvalitet. Ytterväggen i ett Movehome består av 195mm + 45mm träregelverk med totalt 240 mm mineralullsisolering och väl tilltagna isoleringsnivåer i hela klimatskalet.

Väggen är vind- och fuktsäkrad och testad i provbänk. Dörrar och fönster sätts på plats i fabriken och särskild omsorg läggs på tätheten. För att behålla väggen tät genom hela byggnationen finns en smart installationszon för enkel rör- och kabeldragning.

Vägg med smart installationszon

Movehome ser provtryckning som ett naturligt led i att säkerställa en hög kvalitet på montagearbetet. Att bara göra stickprovskontroller av lufttätheten är ett mycket trubbigt instrument, eftersom det är arbetsutförandet i varje hus som avgör om huset är tillräckligt tätt. För att säkerställa kvalitet och låg energiförbrukning i det färdiga lågenergihuset provtrycker Movehome alla hus vi bygger.