Vi bygger energieffektiva lågenergihus


Vi gör vad vi kan för att minska vår miljöpåverkan. Exempelvis är alla våra hus lågenergihus. Genom att bygga ett energieffektivt och energisnålt hus bidrar du till en bättre miljö! Dessutom är alla våra hus trähus, vilket är bra eftersom trä är en förnybar resurs.

I Sverige finns en stor mängd begrepp för lågenergihus. Några exempel är passivhus, minienergihus, nollenergihus och plusenergihus. Gemensamt för alla dessa är att de alla använder mindre energi än vad byggnormerna (BBR) kräver. Genom vårt utvecklingsarbete och Svanenmärkningen arbetar vi för att alla Movehomes husmodeller ska vara lågenergihus. Väljer du till markvärme och aluminiumklädda fönster kan du sänka husets energianvändning ytterligare.

Så här är väggen uppbyggd:

Vi provtrycker ditt hus

För att kunna bygga lågenergihus prutar vi aldrig på klimatskalets kvalitet. Ytterväggen i ett Movehome består av 195mm + 45mm träregelverk med totalt 240 mm mineralullsisolering och väl tilltagna isoleringsnivåer i hela klimatskalet.

Väggen är vind- och fuktsäkrad och testad i provbänk. Dörrar och fönster sätts på plats i fabriken och särskild omsorg läggs på tätheten. För att behålla väggen tät genom hela byggnationen finns en smart installationszon för enkel rör- och kabeldragning.

Vägg med smart installationszon

Movehome ser provtryckning som ett naturligt led i att säkerställa en hög kvalitet på montagearbetet. Att bara göra stickprovskontroller av lufttätheten är ett mycket trubbigt instrument, eftersom det är arbetsutförandet i varje hus som avgör om huset är tillräckligt tätt. För att säkerställa kvalitet och låg energiförbrukning i det färdiga lågenergihuset provtrycker Movehome alla hus vi bygger.