Tidseffektiva hem sparar tid och förenklar livet


Många föräldrar upplever idag hög press och är missnöjda med hur de använder sin tid. Hur man ska få vardagen att funka är den ständigt aktuella frågan för många barnfamiljer. För att borra vidare i dessa frågor, lät vi undersökningsinstitutet Sifo ställa ett antal frågor till människor i Sverige om tiden i hemmet. De gallrade fram en grupp som statistiskt representerar föräldrar med hemmavarande barn under 18 år.

#01 Underhållsfritt, tack!


Känslan av frihet är central i ett hem. Studien visar att många efterfrågar en kombination av villans och lägenhetens frihet. I lägenheten slipper vi ansvar för underhåll och det känns lättare att sälja och flytta vidare. Villalivet erbjuder ett friare boende avseende ljudnivåer och umgänge samt tillgång till en trädgård där barnen kan leka. Framtidens boende bör kombinera människors behov av frihet på flera plan.

Tiden är dyrbar, och aldrig tycks den räcka till. När vi frågade svenska föräldrar rådde det ingen tvekan om vad som framför allt stjäl tid: städning och att plocka undan prylar.

Vad mer stjäl tid i hemmet? Jo, 18 procent av de tillfrågade föräldrarna anser att renovering och underhåll är en tidstjuv och 17 procent säger det samma om trädgårdsarbete.

Vi försöker förstås dra vårt strå till stacken. Vi bygger nya hus som i princip är underhållsfria i 10-15 år och ett nybyggt hus är alltid mer lättstädat än ett äldre. Att slippa tänka på att lägga om tak, måla om fasad och renovera badrum är en lyx som nog de flesta uppskattar!

#02 Översvämmande av prylar


I stort sett alla föräldrar som intervjuats och observerats i studien klagar över att de har för lite förvaringsmöjligheter. Skåp, garderober och lådor räcker helt enkelt inte till. Det behövs mer flexibla förvaringssystem. Förvaring är nyckeln till ett mer tidseffektivt och skönare liv!

När vi frågade svenska föräldrar vad de saknade mest i sitt boende svarade hälften, bättre förvaring. När vi undrade vad som skulle spara tid i hemmet ansåg så många som 36 procent att smartare förvaringslösningar skulle spara tid i hemmet.

23 procent av föräldrarna svarade att fler rum skulle spara tid i hemmet, och 13 procent ansåg att en smartare och mer flexibel planlösning hade sparat tid i hemmet.

#03 Enklare källsortering som fungerar


I takt med att kraven på källsortering ökar behöver människor smarta lösningar. Våra studier visar att det krävs enkla system för att vi ska ändra våra vanor. Enkelhet är en självklarhet för beteendeförändringar.

Etnolog Katarina Graffman har noterat en påfallande stor vilja att källsortera men observerar att det inte alltid sker lika smidigt i praktiken:

- Har man inte bra lösningar för att sortera händer det att all sorts sopor hamnar på samma ställe. Inte ovanligt att människor säger att de källsorterar men vid observationstillfällen ligger dagstidningen slängd i de vanliga soporna, även glasflaskor återfinns där.

#04 Digital styrning i köket


Köket är kanske den mest dynamiska platsen i våra hem som sambandscentral och emotionellt centra. Det har blivit ett naturligt rum för umgänge med familj och vänner, arbete och studier – utöver matlagningen. I studien efterfrågas smartare förvaring och funktionella lösningar som digitala skärmar för receptvisning

#05 Gladare och roligare partners


Svenska föräldrar skulle bli gladare, mer avslappnade och bättre föräldrar och partners om hemmet blev mer tidseffektivt.

53 procent svarade att ett mer tidseffektivt hem skulle göra dem mer avslappnade. Stressen skulle också släppa för väldigt många, 37 procent.

Nästan var tredje tror sig bli en bättre förälder och lika många tror att det skulle göra dem gladare. 

Det är klart att många andra saker påverkar vårt välmående i vardagen, men hur tiden används i våra hem spelar en viktig roll. Etnolog Katarina Graffman slår fast:

– Människors allmäntillstånd är tydligt kopplade till deras omgivande sammanhang. Bra miljöer leder till goda minnen, och påverkar vårt beteende.

Spana in framtidens boende

Rum för livet

Vi har undersökt hur smarta och flexibla planlösningar skapar rum för livet. Vår vision är att skapa hem som passar dig och ditt liv - personliga rum.

Läs mer

Hemkänsla

Vi har undersökt vad som gör ett hem till ett hem. Klicka här för att ta del av Movehomes funderingar om hemkänsla – nu och i framtiden!

Läs mer

Smart hemteknik

Vi har undersökt hur man kan förenkla livet med smart teknik. Klicka här för tips om hur smart teknik ger dig mer tid över för att umgås med familj och vänner!

Läs mer