Lerum - Lilla Bråta

Området är detaljplanlagt och omfattar knappt 130 000 kvm avsedda att fördelas på 54 villatomter. Beroende på marknadens intresse kan en del av kvartersmarken upplåtas som bostadsrätter i form av t ex radhus.

Marken gränsar till ett mycket trevligt område med promenadsavstånd till flera förskolor, skola, dagis, köpcentra, busshållplats och endast 10-15 minuter till Göteborgs centrum via pendel.

Exploateringen i form av vägar, vatten och avlopp pågår. Marknadsföring och säljstart beräknas till 2017.

Anmäl ert intresse via e-post redan nu, info.lillabrata@trivselhus.se.

Kontakta säljare