Framtidens boende

 

För att kunna bygga villor för framtiden behöver vi förstå och lösa problem som människor har i sina hus idag. Därför har vi studerat människor i deras hemmiljö – i samarbete med doktor Katarina Graffman, antropolog på Inculture som har lång erfarenhet av etnografiska undersökningar och antropologisk analys av samtida kulturer, trender. Studien är baserad på fältstudier med fyra familjer och djupintervjuer som genomförts med totalt sex familjer, tillsammans med resultat och slutsatser från andra etnografiska studier Inculture genomfört.

1. Vardagsrummet på väg ut

När köket blivit hemmets hjärta och mediekonsumtionen förändrats, minskar behovet av vardagsrummet. Går vardagsrummet med tv:n i centrum samma öde till mötes som folkhemmets finrum eller salong? Att använda bostadens största yta som vardagsrum är i framtiden inte självklart när familjen snarare har behov av små, flexibla ytor, där var och en kan hitta sin egen plats för att använda smarta telefoner, läsplattor eller datorer.  

2. Gamerkulturen tar plats

Många unga beskriver sig som gamers idag. Trots det saknas en naturlig plats för spelande i många hem. Spelandet kan störa andra dessutom. Önskemål om ljudisolerade rum har kommit upp från gamers. Spelandet kan skapa konflikter eftersom de unga vill ha utrymme för sitt intresse i hemmet. 

3. Underhållsfritt tack!

Frihetskänslan är central i ett hem. Många efterfrågar en kombination av villans och lägenhetens frihet. I lägenheten slipper vi underhållsansvar och det känns lättare att sälja och flytta vidare. Livet i villa erbjuder ett friare boende avseende ljudnivåer och umgänge liksom tillgång till en trädgård där barnen kan leka. Framtidens boende bör kombinera människors behov av frihet på flera plan.
  

4. Översvämmade av prylar

De flesta som intervjuats och observerats i studien klagar över att de har ont om förvaringsmöjligheter. Skåp, garderober och lådor räcker helt enkelt inte till. Det behövs mer flexibla system för förvaring.  

5. Enklare källsortering som funkar

I takt med att kraven på källsortering ökar behöver människor smarta lösningar. Studien visar att för att vi ska ändra våra vanor krävs det enkla system. Enkelhet är en självklarhet för beteendeförändringar.

6. Dubbelt så många diskmaskiner?

Köket är kanske den mest dynamiska och centrala platsen i våra hem. Utöver matlagningen har blivit ett naturligt rum för umgänge med familj och vänner, arbete och studier. I studien efterfrågas smartare förvaring och funktionella lösningar som dubbla diskmaskiner och digitala skärmar för receptvisning.

Läs trendrapport del 1 som pdf