Det tidseffektiva hemmet


För Movehome är det viktigt att hela tiden ha fokus på frågor som rör boendet och hur det kan göra våra liv bättre. Vi har tidigare släppt tre rapporter om kommande trender i våra villor, hur husköpen digitaliseras och vad det är som gör ett hem till hem? Nu kommer vår fjärde rapport som handlar om tidseffektiva hem för barnfamiljer. 

Vi lät undersökningsinstitutet Sifo ställa ett antal frågor om tiden i hemmet till föräldrar med hemmavarande barn under 18 år. Resultatet av undersökningen blir en plattform för vårt fortsatta arbete med att skapa mer tidseffektiva hem. Allt i hemmet som gör livet roligare, lättare och mer tidseffektivt är ju värt att bevaka!

1. Stora tidstjuvar i våra hem

Det finns tidstjuvar i vår vardag och inte minst i våra hem som hindrar oss från att använda tiden till roligare och vettigare saker. Så många som 77 procent tycker att städning tar mest tid i hemmet, följt av renovering/underhåll (18 procent) och trädgårdsarbete (17 procent).

2. Så ser det tidseffektiva hemmet ut

Det går att spara tid i hemmet med rätt sorts lösningar. Smartare förvaringslösningar tror 36 procent skulle spara mest tid i hemmet, 23 procent tror detsamma om fler rum och 13 procent av föräldrarna anser att smartare och mer flexibel planlösning hade sparat tid i hemmet. 

3. Tidseffektiva hem gör oss avslappnade!

Med ett mer tidseffektivt hem skulle vi må mycket bättre och kunna njuta mer av livets viktigaste – familjer och vänner. Hela 53 procent skulle bli mer avslappnade, 37 procent mindre stressade, 30 procent tror sig bli en bättre förälder, 31 procent att de skulle bli gladare och 24 procent en roligare partner!

LÄS TRENDRAPPORT DEL 4 SOM PDF