Trendspaning om framtidens boende

 
Vi vill göra det enkelt och roligt att bygga hus med hjälp av ny teknik. Nyckeln till framgången är det interaktiva verktyget Bygg online, som låter dig forma ditt hus på webben. Nu har vi startat Movehome Lab, som är en rörelse för att utforska och utveckla framtidens boende. Vi gör det tillsammans med kreatörer, arkitekter och forskare. För att kunna bygga villor för framtiden behöver vi förstå och lösa problem som människor har i sina bostäder idag. Därför har vi gett oss ut i vanliga svenska hem och studerat människor i deras hemmiljö – med hjälp av etnografiska studier. Vi bad till exempel etnologen Katarina Graffman att genomföra fältstudier hemma hos fyra familjer, djupintervjuer har genomförts med totalt sex familjer, tillsammans med resultat och slutsatser från andra etnografiska studier som Inculture genomfört.

Kunskapen och insikterna vi tar fram i labbet kommer löpande att publiceras i rapportform. Men vi omsätter också kunskapen direkt i Movehomes fabrik i Småland. I projektet bygger vi också hus och förändrar byggprocessen i fabriken.

Vi tar typhusen in i framtiden, helt enkelt!