Trygg hemma, trygg på nätet

 

Alla unga har rätt att växa upp tryggt och jämlikt – i hemmet, skolan, kvarteret och staden. De senaste åren har de traditionella platserna för att leva, lära, träffa kompisar och ha kul kompletterats med Internet. Nätet är i dag en självklar del av unga människors liv och de har samma rättigheter där som på alla andra platser de är i sin vardag.

Internet innebär många positiva möjligheter för unga. Men precis som i andra miljöer där människor umgås förekommer här också utanförskap, kränkningar och mobbning. Det vill vi på Movehome ändra på. För att kunna bidra till ett tryggare samhälle och en bättre livsmiljö för unga på nätet har vi, genom vårt systervarumärke Trivselhus, inlett ett samarbete med stiftelsen Friends.

Som nätbaserad hustillverkare är det självklart för oss att se kopplingen mellan vår verksamhet och Friends arbete för ett schysstare internet. Vår vision är att göra det enklare och roligare att bygga trygga hem. Men vårt ansvar slutar inte där. Ett hem är inte bara ett hus, utan en känsla av att höra hemma på de platser man tillbringar sin vardag.

För många barn och unga är internet en sådan plats. Inte en fysisk plats, men ändå en miljö som är en självklar del av livet. En slags hemtrakt. Tillsammans med Friends vill vi arbeta för att unga ska känna sig trygga i alla sina livsmiljöer. Trygga hemma, trygga på nätet.