Tillsammans formar vi hållbara hem


Hållbarhet för oss handlar om hur vi väljer material och hur vi tillverkar och bygger det som ska bli ditt framtida hem. Det handlar också om hur du lever ditt liv i huset efter att du flyttat in.  

Hållbarhetsarbetet genomsyrar allt vi på Movehome gör, litet som stort. Vi har precis påbörjat vår resa mot total hållbarhet och ser ödmjukt fram emot vart denna resan tar oss.

Forma din husdröm direkt i Bygg online

Vårda ditt Svanenmärkta hem

 

När du har flyttat in i ditt Svanenmärkta hem innebär det att du bor energieffektivt och har en sund inomhusmiljö. Det är nu upp till dig att fortsätta se till att hemmet är snällt mot dig och miljön.

Kanske kommer en dag när du vill se över eller förändra något i huset. Att vara miljömedveten när du renoverar eller bygger ut kräver lite tid och engagemang. Men genom att välja naturliga och miljömärkta material får du produkter som håller längre och som är bättre för dig och din familjs hälsa.

Här följer tips på hur du kan ta hand om ditt miljömärkta hus på ett så skonsamt sätt som möjligt:

Välj möbler av hög kvalitet som håller länge

Det kanske inte är det första du tänker på, men i möbler finns en mängd olika kemiska produkter och tillsatser. Väljer du en Svanenmärkt möbel eller inredning är mängden hälso- och miljöfarliga ämnen minimal. Det handlar till exempel om flamskyddsmedel och färgämnen i tyger och stoppning. Bäst för miljön är också att välja en möbel som har hög kvalitet och lång livslängd.

Måla om med skonsamma färger

När du målar om hemma se till att välja vattenbaserad färg, men tänk på att även dessa kan avge skadliga ämnen och särskilt i början. Vädra ut länge och måla helst inte om du är gravid eller har små barn hemma. Bra val ur hälsosynpunkt är färger med lågt innehåll av VOC (flyktiga organiska föreningar) och konserveringsmedel, något som uppfylls av Svanenmärkta färger. Det finns många miljömärkta färger att välja mellan.

Välj golv med naturliga material

Trä, linoleum och klinkers är att föredra framför PVC och textil. Miljömärkta golv är slitstarka, lättskötta och bidrar till en sund inomhusmiljö. De är behandlade med ytbehandlingsmedel som varken är cancerframkallande, reproduktionsskadliga eller giftiga.

Lim och spackel

Välj ett miljömärkt alternativ om du vill vara säker på att få en produkt som klarar höga krav ställda när det handlar om råvara, tillverkning, slutprodukt, funktion, användning och avfall. Förr hade lim oftast lacknafta som lösningsmedel, men i dag är de flesta vattenburna och mindre farliga för miljö och hälsa.

Undvik tryckimpregnerat virke till altanen

Tryckimpregnerat virke har behandlats med ämnen som är farliga för både djur och växter. Som alternativ finns istället trallvirke med naturlig motståndskraft mot röta som exempelvis kärnfuru, lärk och ek. Det finns även trall som behandlats miljövänligt med värme eller kisel t ex OrganoWood. Viktigt är också att du kontrollerar vart träet har sitt ursprung. Det finns flera miljömärkta alternativ.