Tillsammans formar vi hållbara hem


Hållbarhet för oss handlar om hur vi väljer material och hur vi tillverkar och bygger det som ska bli ditt framtida hem. Det handlar också om hur du lever ditt liv i huset efter att du flyttat in.  

Hållbarhetsarbetet genomsyrar allt vi på Movehome gör, litet som stort. Vi har precis påbörjat vår resa mot total hållbarhet och ser ödmjukt fram emot vart denna resan tar oss.

Forma din husdröm direkt i Bygg online

Vad innebär Svanenmärket?

 

Svanenmärket föddes 1989, då Nordiska Ministerrådet ville hjälpa konsumenter att göra bra val för miljön. Svanen kan märka en mängd olika produkter, men alla utifrån olika förutsättningar. Samma krav ställs inte på småhus som på papper och batterier. Kraven tas fram i samråd med experter från näringsliv, miljöorganisationer och myndigheter. I grunden finns alltid krav på innehåll och användning av miljöfarliga kemikalier, utsläpp till luft, vatten och mark, energi- och resursanvändning samt avfallshantering. Det ställs också krav på bra kvalitet och funktion.

Vilka krav ställs på ett Svanenmärkt hus?

Svanenmärkta hus är värderade utifrån ett livscykelperspektiv. Det innebär att kraven ska uppfyllas från byggnationen och hela husets livslängd.

Ditt nya hem

  • har låg energianvändning
  • uppfyller höga miljö- och hälsokrav på byggprodukter, material och kemiska produkter
  • har en sund innemiljö, fri från hälsofarliga kemikalier
  • har en kvalitetssäkrad byggprocess

Våra diplomerade Svanen-samordnare har genomgått utbildning i kriterierna för Svanenmärkning av småhus och flerbostadshus. 41 obligatoriska krav ställs och alla måste 41 uppfyllas. Utöver detta ställs 42 poängkrav, där 16 poäng måste uppfyllas. Nordisk Miljömärkning har en kontrollant på plats under bygget, och när du flyttar in får du beviset på Svanenmärkningen i en liten loggbok. Movehome uppfyller dessutom Svanens senaste kravnivå för småhus, version 3.0. 

Efter inflyttning är det ditt eget ansvar och val att vårda märkningen. Att ställa samma höga krav när du lägger till material eller renoverar lite längre fram. Se märkningen som en del av en mer hållbar livsstil!