Hållbarhetsstrategi och styrning


Movehome är ett systervarumärke till Trivselhus. Vi delar samma visioner kring hållbarhet och arbetar utifrån fyra strategiska fokusområden: en hållbar verksamhet, en hållbar produktion, ett hållbart leverantörsled och en hållbar livsstil.

Vi vill att våra medarbetare ska må bra och trivas hos oss och lägger stort fokus på våra medarbetares hälsa och säkerhet. Våra medarbetare ska ha kompetens och medvetenhet kring hållbarhet. Genom certifierade ledningssystem, policydokument, strategier, organisation, hållbarhetsambitioner och relevanta målsättningar har vi alla förutsättningar för att lyckas. Vårt hållbarhetsarbete leds av vår hållbarhetschef och förankras och tydliggörs genom våra medarbetare samt i samarbete med externa intressentgrupper. Styrning sker genom vision, policys, uppförande- och leverantörskod.

Läs mer och ta del av policydokument och koder hos Trivselhus.