Tillsammans formar vi hållbara hem


Hållbarhet för oss handlar om hur vi väljer material och hur vi tillverkar och bygger det som ska bli ditt framtida hem. Det handlar också om hur du lever ditt liv i huset efter att du flyttat in.  

Hållbarhetsarbetet genomsyrar allt vi på Movehome gör, litet som stort. Vi har precis påbörjat vår resa mot total hållbarhet och ser ödmjukt fram emot vart denna resan tar oss.

Hållbarhetsstrategi och styrning


Movehome är ett systervarumärke till Trivselhus. Vi delar samma visioner kring hållbarhet och arbetar utifrån fyra strategiska fokusområden: en hållbar verksamhet, en hållbar produktion, ett hållbart leverantörsled och en hållbar livsstil.

Vi vill att våra medarbetare ska må bra och trivas hos oss och lägger stort fokus på våra medarbetares hälsa och säkerhet. Våra medarbetare ska ha kompetens och medvetenhet kring hållbarhet. Genom certifierade ledningssystem, policydokument, strategier, organisation, hållbarhetsambitioner och relevanta målsättningar har vi alla förutsättningar för att lyckas. Vår hållbarhetschef har en plats i ledningsgruppen och rapporterar direkt till VD. Vår hållbarhetschef leder och driver vårt hållbarhetsarbete på en övergripande nivå. Tillsammans med ett tvärfunktionell hållbarhetsteam är syftet att integrera hållbarhetsfrågan som en naturlig del i vår övergripande strategi.

Läs mer och ta del av policydokument och koder hos Trivselhus.