Tillsammans formar vi hållbara hem


Hållbarhet för oss handlar om hur vi väljer material och hur vi tillverkar och bygger det som ska bli ditt framtida hem. Det handlar också om hur du lever ditt liv i huset efter att du flyttat in.  

Hållbarhetsarbetet genomsyrar allt vi på Movehome gör, litet som stort. Vi har precis påbörjat vår resa mot total hållbarhet och ser ödmjukt fram emot vart denna resan tar oss.

Svana din husdröm direkt i Bygg online

Nära Nollenergihusen är här


Ditt Movehome värms som standard upp genom en frånluftsvärmepump. Det ger en energianvändning som gör att vi kan kalla ditt hus för lågenergihus. Väljer du istället som tillval en markvärmepump (bergvärme) innebär det att ditt hus per dagens definition även är ett nära-nollenergihus. En markvärmepump tar tillvara den energi som solen har lagrat i berg, mark eller vattnet och omvandlar sedan den till värme. Markvärme är lika miljövänligt som fjärrvärme producerad med biobränsle och ger en mycket låg energianvändning (jämfört med BBR:s krav). Det är inte bara tryggt med tanke på miljön och stigande energipriser utan höjer även husets andrahandsvärde. Det är en långsiktig och lönsam investering.

Nära-nollenergihus – ett krav från år 2021

Ett EU-direktiv säger att från och med 2021 ska alla nya byggnader i Europa vara nära nollenergibyggnader (NNE). En nära nollenergibyggnad är en byggnad som har mycket hög energiprestanda. Nära nollmängden eller den mycket låga mängd energi som krävs bör i mycket hög grad tillföras i form av energi från förnybara energikällor, inklusive energi från förnybara energikällor som produceras på plats, eller i närheten.

Boverket har i uppdrag att föreslå vad nära noll ska innebära i Sverige. Redan från 2019 ska alla nya byggnader som ägs och används av offentliga myndigheter vara nära nollenergibyggnader. Ett Movehome kan genom tillvalet markvärmepump per dagens definition räknas som ett nära nollenergihus, med en energianvändning motsvarande den i ett passivhus.

Energijämförelse för MOVE #106 (kWh/m2 år) 

 

 Bergvärmepump     

 Frånluftsvärmepump          

BBR24-krav 

Malmö

29,7

29,7

50

Stockholm

34,6

36,8

55

Falun      

40,7

47,8

75

Luleå

49,8

67,4

95

 

Beräkningar avser uppvärmning och varmvatten exkl hushållsel vid 21° C rumstemperatur.