Tillsammans formar vi hållbara hem


Hållbarhet för oss handlar om hur vi väljer material och hur vi tillverkar och bygger det som ska bli ditt framtida hem. Det handlar också om hur du lever ditt liv i huset efter att du flyttat in.  

Hållbarhetsarbetet genomsyrar allt vi på Movehome gör, litet som stort. Vi har precis påbörjat vår resa mot total hållbarhet och ser ödmjukt fram emot vart denna resan tar oss.

Svana din husdröm direkt i Bygg online

Unik grön el för grönt hemmaliv


Vi bygger hållbara hem och vill att de gröna tankarna finns kvar även när huset står klart Därför får våra nyinflyttade kunder ett unikt erbjudande om köp av grön el genererad ur de delar av trädet som inte hamnade i själva huset.

Movehome är en del av skogskoncernen Södra, som har stora arealer medlemsägd skogsmark och industrier för förädling av trä. Från dessa skogar hämtas det mesta av virket våra hus byggs av, vilket ger en spårbarhet genom hela kedjan från träd till färdigt hus. En garant för att alla Movehome byggs ansvarsfullt och långsiktigt.

Trä är ett fantastiskt byggnadsmaterial, eftersom träden och produkter av trä hjälper till att lagra koldioxid från luften vilket minskar växthuseffekten. Trä är en förnybar resurs som också kan återanvändas. Forskning ger ständigt upphov till nya material som kan tillverkas av trä och många pratar varmt om trä som ett framtidsmaterial. Av trä från Södras skogar tillverkas allt från virke och papper till textilier och drivmedel.

Träd blir till hus, papper, kläder och grön el


Till ett Movehome går det åt ungefär 40 kubikmeter virke, men eftersom inte hela stammen går att såga till brädor blir det en hel del material kvar som kan förädlas till annat! Av den resterande träråvaran kan Södra framställa allt detta* 

  • pappersmassa för att förse en person med papper i över 50 år
  • textilmassa som motsvarar kläder för en person under dryga 80 år
  • fjärrvärme till en villa i två år
  • biodiesel för 300 mils körning
  • 20 000 kwh el, vilket motsvarar ca fyra års hushållsel eller en elbils förbrukning i mer än 10 000 mil

*beräkningarna är teoretiska utifrån de volymer och produktslag som tillverkas inom Södra idag.

Vi bygger hållbara hem och vill att de gröna tankarna finns kvar även när huset står klart

Ta del av den gröna elen


Den gröna elen från Södra kommer alltså från de delar av trädet som inte hamnade i själva huset. Movehomes kunder kan nu precis som Södras skogsägare teckna elavtal med Södra El och få del av den gröna elen. Matchar ett Svanenmärkt hem perfekt, eller hur? Investerar du dessutom i solceller finns Södra Els tjänst ”Dela vattnet”, som gör det möjligt att spara egenproducerad sol-e från sommaren och istället utnyttja den på vintern.

Om du redan har byggt och bor i ett Movehome, maila oss så skickar vi mer information om hur du tecknar avtal om grön el.

I flera av våra visningshus och säljkontor växlar vi just nu till unik grön el från Södra genererad ur de delar av träden som inte blev virke. Tillsammans tar vi små gröna steg för framtiden!